Publikacje oznaczone tematem:

Widoczność zasobów naukowych

  1. Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie
    [Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 59-70