Publikacje oznaczone tematem:

Wiącek, Helena (1921-2001)

  1. Helena Wiąckówna (1921-2001)

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 407-409