Publikacje autora:

Jerzy Starnawski

  1. Dezinformujący opis bibliograficzny
    [Misinforming bibliographic description]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 127

  1. Helena Wiąckówna (1921-2001)

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 4, s. 407-409