Publikacje oznaczone tematem:

Usługi biblioteczne dla rodzin

  1. Model biblioteki rodzinnej na przykładzie doświadczeń amerykańskich
    [A Model of Family Library Based on American Experience]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 507-520