Publikacje oznaczone tematem:

User experience (UX)

 1. IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć
  [IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 121-143

 1. Library User Experience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece
  [Library User Experience – How to Build the Experience of Library Users?]

  Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 392-402

 1. Narzędzia projektantów produktów cyfrowych
  [Tools for Digital Product Designers]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 96-113

 1. Przekaz symboliczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich
  [Symbolic Messages and User Experience Approach Exemplified with the Websites of Cracow Theaters]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 146-158

 1. User Experience in Libraries. Applying Ethnography and Human-Centered Design. Ed. by Andy Priestner and Matt Borg. New York: Routledge, 2016. 203 [5] s. ISBN 978-1-4724-8472-7
  [User Experience in Libraries. Applying Ethnography and Human-Centered Design. Ed. by Andy Priestner and Matt Borg. New York: Routledge, 2016. pp. 203 [5]. ISBN 978-1-4724-8472-7]

  Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 219-223

 1. Usłyszeć niewypowiedziane. Dostrzec niewidoczne. Techniki UX (User experience) w badaniach użytkowników bibliotek. Szanse i perspektywy
  [Hear the Unspoken, Notice the Unseen. UX (User Experience) Techniques in Library User Research. opportunities and Perspectives]

  Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 50-64