Publikacje oznaczone tematem:

Uczniowie gimnazjów

  1. Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej w kontekście kompetencji czytelniczych i kontaktu z literaturą
    [A school youth’s free time vs. reading competencies and reading literature]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 234-242 (Nauka, Dydakt

  1. Rola bibliotekarzy w nauczaniu umiejętności informacyjnych gimnazjalistów. Wybrane zagadnienia
    [The Role of Librarians in Teaching Information Literacy to Middle School Pupils - Selected Issues]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 58-71