Publikacje oznaczone tematem:

UBCIM

  1. Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u progu XXI wieku
    [The Program of Universal Bibliographic Control in the Beginning of Twenty-First Century]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 447-460