Publikacje oznaczone tematem:

Turystyka miejska

  1. Online Tourist Information in the Largest Polish Cities
    [Internetowe formy informacji turystycznej największych miast Polski]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 49–60