Publikacje autora:

Michał Rogoż

 1. Halina Kosętka (1946-2013)

  Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 276-277

 1. Internetowa przestrzeń informacyjna wokół polskiej edycji „Nieznanych przygód Mikołajka”
  [Internet information space of the polish edition of “Histoires inédites du Petit Nicolas”]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 71-83

 1. Online Tourist Information in the Largest Polish Cities
  [Internetowe formy informacji turystycznej największych miast Polski]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 49–60