Publikacje oznaczone tematem:

Transkrypcja i transliteracja

  1. Nowe polskie normy dotyczące konwersji pism
    [New Polish standards in script conversion]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 61-78