Publikacje oznaczone tematem:

Transdyscyplinarność

  1. Interdisciplinarity of Information Science Research: Introduction
    [Interdyscyplinarność badań nauki o informacji: wprowadzenie]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 9-23