Publikacje oznaczone tematem:

Tolerancja

  1. Biblioteka jako miejsce spotkania z „Innym”
    [A library as a place of meeting „the Other”]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 177-184 (Nauka, Dydakt

  1. Biblioteki dla mniejszości etnicznych i narodowych
    [Libraries for ethnic and national minorities]

    Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 123-141 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)