Publikacje oznaczone tematem:

TMview

  1. Ochrona znaków towarowych przez biblioteki w świetle zawartości bazy danych TMview
    [Libraries Protecting Trademarks as Reflected by the Content of TMview Database]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 4, s. 483-496