Publikacje oznaczone tematem:

The European Library (TEL)

  1. Biblioteki narodowe na przełomie wieków
    [National libraries at the turn of the century]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 1-2, s. 23-32

  1. Projekt i serwis Biblioteki Europejskiej (The European Library - TEL)
    [The European Library (TEL) - project and service]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2 (92), s. 3-15