Publikacje oznaczone tematem:

Teoria ugruntowana

  1. Information Literacy and Doctoral Students in France and Poland. A Comparative Study
    [Edukacja informacyjna a doktoranci we Francji i w Polsce. Badanie porównawcze]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 52-66

  1. Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
    [Grounded Theory and Its Selected Applications in Library and Information Science Research]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 1, s. 47-57