Publikacje oznaczone tematem:

Teoria poznania

  1. Information Science in the Mirror of the Digital Humanities: Some Epistemological Observations
    [Nauka o informacji w zwierciadle humanistyki cyfrowej: kilka uwag epistemologicznych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 23-31