Publikacje oznaczone tematem:

Technologia

  1. Education for accelerated technological change
    [Edukacja dla przyspieszonych zmian technologicznych]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 125-130 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

  1. Kobiety i technologie w kontekście społeczeństwa informacyjnego
    [Women and technology in the context of information society]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 53-64 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)