Publikacje autora:

Konrad Fiałkowski

  1. Education for accelerated technological change
    [Edukacja dla przyspieszonych zmian technologicznych]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 125-130 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

  1. Współkształtowanie świadomości przez książkę w cywilizacji obrazu
    [The reading of books as a determinant for shaping consciousness in the contemporary image civilisation]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 31-39 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)