Publikacje oznaczone tematem:

Szczepaniec, Józef (1928-2003)

  1. Józef Marian Szczepaniec (1928-2003)

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 465-467