Publikacje autora:

Józef Szocki

  1. Czterdziestopięciolecie pracy naukowej prof, dra hab. Jerzego Jarowieckiego
    [Professor Jerzy Jarowicki – Forty-five years of scientific work]

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 3, s. 135-144

  1. Józef Marian Szczepaniec (1928-2003)

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 465-467