Publikacje oznaczone tematem:

Szara literatura

  1. Problemy informacji naukowej i technicznej w Polsce
    [Issues in scientific and technical information in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 285-294

  1. Znaczenie terminu szara literatura
    [„Grey literature”: extension of the term]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 1 (75), s. 64-76