Publikacje oznaczone tematem:

Systemy ekspertowe

 1. Egocentryzm inteligentnych domów. Analiza smart-interfejsów jako przekładu egzotyzującego
  [Egocentric Smart Homes. Smart Interfaces Analyzed in Terms of Foreignization]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 65-76

 1. Systemy ekspertowe
  [The expert systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 3-14

 1. Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań
  [Expert Systems in library and Information Services: the State of Research, Issues, Examples of Applications]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 94-117

 1. Systemy informacyjne wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie edukacji na poziomie wyższym
  [E-advising systems in higher education]

  Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)