Publikacje autora:

Jolanta Szulc

  1. Koncepcje zarządzania jakością w bibliotekach polskich. Stan obecny i kierunki badań (studia literaturowe)
    [The concepts of quality management in Polish libraries. Current status and research trends (literature reviews)]

    Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym ; praca zbiorowa, redakcja Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 205-214 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

  1. Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań
    [Expert Systems in library and Information Services: the State of Research, Issues, Examples of Applications]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 94-117