Publikacje oznaczone tematem:

System (CRIS)

  1. Research Information Management in the Context of Open Science
    [Zarządzanie informacją o nauce w kontekście otwartej nauki]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 37-45