Publikacje oznaczone tematem:

System ΩΨR

  1. Discovering Research Collaboration Networksfrom Scientific Digital Libraries and Repositories
    [Odkrywanie sieci współpracy badawczej z naukowych bibliotek cyfrowych i repozytoriów]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 7-17

  1. SYNAT i ΩΨR - ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich
    [SYNAT and ΩΨR - Towards an Information Support Ecosystem for Polish Science and Higher Education Institutions]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 7-22