Publikacje autora:

Agata Arkabus

 1. Discovering Research Collaboration Networksfrom Scientific Digital Libraries and Repositories
  [Odkrywanie sieci współpracy badawczej z naukowych bibliotek cyfrowych i repozytoriów]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 7-17

 1. Mam 6 lat i gonię świat
  Poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami

  Słowo od redaktoraWprowadzenie1. Dziecko sześcioletnie w domu, szkole, bibliotece2. Rozwój psychofizyczny dziecka sześcioletniego – zarys3. Książka dla sześciolatka4. Co czytać sześciolatkom?5. Biblioteka – miejsce atrakcyjne6. Bibliotek

  • Autor Agata Arkabus
  • Seria wydawnicza
  • Rok wydania 2014
  • Język polski