Publikacje oznaczone tematem:

Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej

  1. Kształcenie bibliotekarzy. Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego 1998, 251 s. Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ, nr 7.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 367-370