Publikacje oznaczone tematem:

Świat Książki

  1. Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część druga)
    [First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part Two)]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 429-446