Publikacje oznaczone tematem:

Świadomość informacyjna

  1. Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym - wstępne założenia
    [The Model of the Individual Information Space in a Research Process - Preliminary Assumptions]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 2 (106), s. 18-30

  1. Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska
    [Impact of Information Infrastructure Digitization on Research Processes in the Humanities. Selected Aspects of the Phenomenon]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 137-155