Publikacje oznaczone tematem:

Świadomość

  1. Biblioteki w glokalizacji świadomości dziecka
    [Libraries in the process of “glocalizing” child’s awareness]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 194-204 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

  1. Współkształtowanie świadomości przez książkę w cywilizacji obrazu
    [The reading of books as a determinant for shaping consciousness in the contemporary image civilisation]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 31-39 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)