Publikacje oznaczone tematem:

Suwerenność państwa

  1. Propaganda drukowana w pracach KSK w okresie II wojny światowej (jako forma oddziaływania na Polaków pod okupacjami)
    [Printed propaganda in the Country Ministers’ Committee (KSK) works during the World War II (as a form of influencing the Poles under occupation)]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 252-261 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Propagandowe funkcje ilustracji książkowej w XIX w. w Polsce i poza jej granicami
    [Propaganda functions of book illustrations in the 19th century in Poland and abroad]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 132-141 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)