Publikacje autora:

Anna Pachowicz

  1. Propaganda drukowana w pracach KSK w okresie II wojny światowej (jako forma oddziaływania na Polaków pod okupacjami)
    [Printed propaganda in the Country Ministers’ Committee (KSK) works during the World War II (as a form of influencing the Poles under occupation)]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 252-261 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)