Publikacje oznaczone tematem:

Subwersja

  1. Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym
    [Methods of Semiotic Struggle in the Information Society]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 20-31