Publikacje autora:

Łukasz Iwasiński

 1. Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym
  [Methods of Semiotic Struggle in the Information Society]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 20-31

 1. Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości
  [Quantified Self. Self-Tracking and Identity]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 126-136

 1. Theoretical Bases of Critical Data Studies
  [Teoretyczne podstawy critical data studies]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 96-109