Publikacje oznaczone tematem:

Stworzenia fantastyczne

  1. Demoniczna istota we wnętrzu pięknego kwiatu. Fleur Delacour jako spadkobierczyni uroków wili
    [Demonical Creature inside a Beautiful Flover. Fleur Delacour as an Heiress of Veela Charms]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 129-137 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)

  1. Literackie ożywienie bestii - intertekstualne wątki bestiariuszy w „Harrym Potterze”
    [Literary Revival of the Beasts - Intertextual Aspects of the “Harry Potter’s” Bestiaries]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 99-110 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)