Publikacje autora:

Justyna Schollenberger

  1. Literackie ożywienie bestii - intertekstualne wątki bestiariuszy w „Harrym Potterze”
    [Literary Revival of the Beasts - Intertextual Aspects of the “Harry Potter’s” Bestiaries]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 99-110 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)