Publikacje oznaczone tematem:

Studia licencjackie

  1. Kształtowanie prorynkowego profilu studiów licencjackich w dziedzinie informacji w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
    [Developing pro-job market profile of information management studies on BA level in the Institute of Scientific Information and Book Studies, Warsaw University]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 151-154 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)

  1. Miejsce licencjatu w systemie kształcenia bibliotekarzy
    [Role of undergraduate studies in the system of library education]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa