Publikacje oznaczone tematem:

Struktura czasopisma

  1. An introduction: “Przegląd Biblioteczny” [the library review] In the past and in the years 2005-2012

    Przegląd Biblioteczny 2012, z. specjalny, s. 4-13