Publikacje oznaczone tematem:

Struktura abstraktu

  1. The Relation Between the Structure of Abstracts in LIS and Anthropology Journals and Their Rank
    [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 24-39