Publikacje oznaczone tematem:

Streszczenie

  1. Struktura książki
    [Structure of the book]

    Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2006, s. 99-129 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 81)

  1. The Relation Between the Structure of Abstracts in LIS and Anthropology Journals and Their Rank
    [Struktura abstraktów w czasopismach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz antropologii w relacji do rangi tych czasopism]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 24-39