Publikacje oznaczone tematem:

Środowisko cyfrowe

  1. Organizacja wiedzy w cyfrowym świecie: wpływ rewolucji cyfrowej na ewolucję metod i narzędzi organizacji wiedzy
    [Knowledge Organization in the Digital World: The Impact of the Digital Revolution on the Evolution of Knowledge Organization Methods and Tools]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 26-46