Publikacje oznaczone tematem:

Średniowiecze

  1. Książka w komunikacji społecznej wieków średnich. Stan i znaczenie badań u progu XXI wieku
    [The book in the medieval social communication: state and meaning of research at the threshold of 21st century]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 57-63 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)