Publikacje oznaczone tematem:

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za 2008 r.

  1. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za 2008 r. Oprac. Mirosława Zygmunt. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, 207 [1] s., ISSN 0137-2734
    [Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za 2008 r. (National Library of Poland - 2008 report). Mirosława Zygmunt. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, pp. 207 [1], ISSN 0137-2734]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 99-104