Publikacje oznaczone tematem:

SOWA (system biblioteczny)

  1. OPAC WWW wizytówką biblioteki. Ocena jakości katalogów komputerowych małych i średnich bibliotek w Polsce
    [OPAC WWW - a Library Business Card. Evaluating OPACs of Smali and Medium-sized Polish Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 16-40

  1. Relacyjny słownik haseł
    [Relational dictionary of headings]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 157-158 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)