Publikacje autora:

Izabela Swoboda

  1. OPAC WWW wizytówką biblioteki. Ocena jakości katalogów komputerowych małych i średnich bibliotek w Polsce
    [OPAC WWW - a Library Business Card. Evaluating OPACs of Smali and Medium-sized Polish Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 16-40

  1. Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształtowaniu działalności informacyjnej w zakresie medycyny
    [The Role of Library Associations in Shaping Information Services in the Field of Medicine]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 366-382