Publikacje oznaczone tematem:

Sordylowa, Barbara (1934-2016). Z problematyki bibliotek i informacji naukowej

  1. Biblioteki i informacja naukowa wobec nowych realiów
    [Libraries and information science – facing new reality]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2 (70), s. 107-113

  1. List do redakcji „Zagadnień Informacji Naukowej”. W sprawie recenzji
    [Letter to the editors of the „Information Science Issues" Referring to the review]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 103-105