Publikacje oznaczone tematem:

Słownik angielsko-polski

  1. Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
    [The English-Polish dictionary of information and library]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 84-86

  1. Jacek Tomaszczyk: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Katowice: Uniwersytet Śląski, Studio Noa 2009, 213 s. ISBN 978-83-60071-22-9
    [Jacek Tomaszczyk: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (English-Polish dictionary of library information and science). Katowice: Uniwersytet Śląski, Studio Noa 2009, pp. 213. ISBN 978-83-60071-22-9]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 111-113