Publikacje oznaczone tematem:

Słowacja

  1. Anna Gašparovičová, L’udmiła Hrdináková, Judita Kopačiková, Pavol Rankov: Čitanie mládeže v Bratislavskom kraji. Interpretácia výsledkov výskumu. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácii SR 2009, 107 s. ISBN 978-80-89354-03-0

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 119-122

  1. Challenges of Information Infrastructures for Open Science and Academic Libraries
    [Wyzwania dla infrastruktur informacyjnych otwartej nauki i bibliotek akademickich]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 12-27