Publikacje oznaczone tematem:

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości

  1. Kryteria i wskaźniki oceny jakości europejskich internetowych serwisów tematycznych
    [Criteria and indicators in quality evaluation of European internet subject - based information gateways]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 3-14