Publikacje oznaczone tematem:

Semantyka

 1. Dekonstrukcja artykułu naukowego. Ontologie w publikowaniu semantycznym
  [Deconstructing the Scholarly Paper. Ontologies for Semantic Publishing]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 47-69

 1. Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana
  [Indexes in the lexical semantics of Ju. D. Apresjan]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 61-77

 1. Mapy tematów jako system reprezentacji wiedzy
  [Topic maps as a knowledge representation system]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 1 (99), s. 14-34

 1. Pole dokumentacyjne wybranych systemów i języków informacyjno - wyszukiwawczych o kulturze
  [Documentation field in selected information - retrieval languages and systems for culture]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 12-28

 1. Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?
  [Information, documentation, subject, semantic, or lexical field?]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 1 (83), s. 3-11

 1. Pole semantyczne kultury w językach i systemach informacyjno-wyszukiwawczych (problemy metodologiczne)
  [Semantic field of culture in information retrieval languages and systems (methodological problems)]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2 (84), s. 80-85

 1. Pole semantyczne kultury w uniwersalnych językach informacyjno-wyszukiwawczych
  [Semantic field of culture in the universal information retrieval languages]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 14-36

 1. Współdziałanie metadanych w systemach informacyjnych
  [Metadata in teroperability in information systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 61-83

 1. Z zagadnień terminologicznych nauki o informacji. Założenia języka słów kluczowych z dziedziny nauki o informacji
  [From the terminological issues of the information science. Assumptions of the key words system]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 15-22

 1. Zakres pola tematycznego dziedziny „wiedza o kulturze” w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym
  [Range of the subject field of the discipline “knowledge of culture” in the metatexts of documents presenting culture in diachronic approach]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 47-60